en

sign in

Username Password

Forget Password ? ? Click Here

Don't Have An Account ? Create One

sign up

name Username Email Mobile Password

To contact us, you can contact us via the following mobile numbers by calling and WhatsApp


+989115682731 Connect To WhatsApp
+989917784643 Connect To WhatsApp
EnglishEnglish

Unlimited Access

For Registered Users

Secure Payment

100% Secure Payment

Easy Returns

10 Days Returns

24/7 Support

Call Us Anytime

Registar prirodnih i turističkih resursa / Općine / Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Grude, Kupres, Livno, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Tomislavgrad / Kompilacija by Zulka Baljak ed. 2014

Registar prirodnih i turističkih resursa / Općine /  Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Grude, Kupres, Livno, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Tomislavgrad / Kompilacija

Details Of The Book

Registar prirodnih i turističkih resursa / Općine / Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Grude, Kupres, Livno, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Tomislavgrad / Kompilacija

edition:  
Authors:   
serie:  
 
publisher: Centar za građansku suradnju 
publish year: 2014 
pages: 166 
language: Croatian 
ebook format : PDF (It will be converted to PDF, EPUB OR AZW3 if requested by the user) 
file size: 4 MB 

price : $10.66 13 With 18% OFFYour Rating For This Book (Minimum 1 And Maximum 5):

User Ratings For This Book:       


You can Download Registar prirodnih i turističkih resursa / Općine / Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Grude, Kupres, Livno, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Tomislavgrad / Kompilacija Book After Make Payment, According to the customer's request, this book can be converted into PDF, EPUB, AZW3 and DJVU formats.


Abstract Of The BookTable Of Contents

Kompilacija
Sadržaj
Metodologija izrade Registra prirodnih resursa
Što su prirodni resursi?
I - ZEMLJIŠTE
	Grahovsko polje
II - VODNI RESURSI
III - ŠUME I DRVNA MASA
	III 1. Hidrografske karakteristike
	III 2. Klasifikacijske jedinice
	III 3. Pošumljavanje
	III 4. Endemi i ugrožena flora i fauna
	III 5. Šume - posebne namjene
	III 6. Plan izgradnje šumskih puteva i vlaka te investicijska ulaganja
IV - MINERALI I RUDE
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI
VII - FINANCIJSKA DOBIT LOKALNE ZAJEDNICE
II 1. Vrelo – rijeka Bastašica
III - ŠUME I DRVNA MASA
	Šume visoko zaštitne vrijednosti – ŠVZV
	Položaj Šumarije Drvar
	Površinske i gospodarske karakteristike
	Geografske karakteristike
	Vegetacija i ugroženost šuma
	Drvna zaliha i etat
	Šumsko uzgojni radovi i pošumljavanje
	Lovišta i divljač
IV - MINERALI I RUDE
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI
VII - FINANCIJSKA DOBIT LOKALNE ZAJEDNICE
VIII - Gdje Općina Drvar preferira ulaganja, kada su u pitanju prirodni resursi?
	Službeni podaci o zemljištu općine Glamoč i njegove karakteristike
I - ZEMLJIŠTE
	Glamočko polje
II - VODNI RESURSI
III - ŠUME I DRVNA MASA
	III 1. Položaj, površina i gospodarske karakteristike
	III 2. Zemljopisne karakteristike, klima i vegetacija
	III 3 Organizacija i gospodarenje Šumarije Glamoč
	III 4 Zaštita šuma = PITKA VODA
	III 5. Gospodarenje u vodozaštitnom području
	III 6. Lovstvo
IV - MINERALI I RUDE
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI
	Planinski turizam
	Izletnički i biciklistički turizam
	Zimski, lovni i seoski turizam
	Kulturno – povijesni turizam
	Vjerski i speleološki turizam
	Kultura i kulturne manifestacije
	Kategorizacija poljoprivrednog zemljišta
	Poljoprivredna zemljišta po uporabnoj vrijednosti
	Korištenje poljoprivrednog zemljišta
I - ZEMLJIŠTE
II - VODNI RESURSI
	T- M- T (Tihaljina-Mlade-Trebižat)
	Jezero Krenica
	Hidrogeološke značajke
	HE Peć Mlini
	Vodoprivreda i hidromeloracijska problematika
	Obrana od poplava
	Odvodnjavanje
	Navodnjavanje
	Zaštita od štetnog djelovanja voda
III - ŠUME I DRVNA MASA
	Šumsko gospodarska području i šumska zemljišta po namjeni
	Korištenje šuma i šumskog zemljišta
IV - MINERALI I RUDE
	Nemetalne mineralne sirovine
	Tehničko – građevni kamen, građevni pijesak i šljunak, ciglarska glina
	Ukrasni kamen (arhitektonsko – građevni kamen) – AGK
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
	Solarna energija
	Mini hidroelektrane (mHE)
	Biomasa
VI - TURISTIČKI RESURSI
VIII - Gdje Općina Grude preferira ulaganja, kada su u pitanju prirodni resursi?
	Površine određene za povrat, zakup i koncesije
	Završne odredbe
	Kupreško, Vukovsko i Ravanjsko polje (Ravno polje)
	Planine u općini Kupres
Kupres je grad i općina koja se nalazi Hercegbosanskoj županiji u BiH. Poznat je po zimskim turističkim sadržajima i ekološki očuvanoj prirodi.Područje općine Kupres predstavlja atraktivnu turističku destinaciju tijekom cijele godine.
Na samo 120 km od Splita, 120 km od Mostara je Kupres idealno mjesto za odmor u naručju prirode kako tijekom sezone skijanja (studeni-travanj) tako i tijekom cijele godine. I u ljetnim mjesecima ništa manje atraktivno područje Kupresa pruža obilje mogućnosti tzv. ativnog odmora. Kupreška visoravan sa svih strana okružena visokim planinama idealna za ljubitelje avanturizma koji će zadovoljstvo pronaći u zmajarenju ili paraglajdingu, planinarenju, lovu ili relaksirajućim izletima u prirodu.
Kupreško polje je velika krška visoravan smještena istočno od Livanjskog i Glamočkog polja, a sjeverno od Duvanjskog polja. Kupreški kraj osim Kupreškog polja obuhvaća još dva znatna manja krška polja: Vukovsko polje i Ravanjsko polje. Samo po sebi Kupreško polje je vrlo tektonski nemirno, tj. tamo su česti potresi, uglavnom slabiji, a znaju se dogoditi i jači. Od kulturnih znamenitosti na Kupreškom polju se održavaju Dani kosidbe na Kupresu ili Strljanica.
I - ZEMLJIŠTE
II - VODNI RESURSI
	Sustav vodoopskrbe
III - ŠUME I DRVNA MASA
	Gospodarenje šumama
	Ugroženost šuma
	Zaštita šuma
	Pošumljavanje
	Biljke
	Lovišta, lovni objekti, osmatračnice, hranilišta, pojilišta i solišta
	Šume visoko zaštitne vrijednost
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI
	Povijesno religiozni turizam
	Livanjsko polje
	Poljoprivreda
	Biljna proizvodnja
	Stočarska proizvodnja
I - ZEMLJIŠTE OPĆINE LIVNO
	Stanje zemljišta i vlasnička struktura
II - VODNI RESURSI OPĆINE LIVNO
III - ŠUME I DRVNA MASA OPĆINE LIVNO
	Šume visoko zaštitne vrijednost
	Problemi koji su vezani za šume i gospodaranje šumama
IV - MINERALI I RUDE OPĆINE LIVNO
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI OPĆINE LIVNO
	Stanje zemljišta
I - ZEMLJIŠTE
II - VODNI RESURSI
III - ŠUME I DRVNA MASA
IV - MINERALI I RUDE
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI
	Turistička infrastruktura
	Upravljanje turističkim razvojem
	Zaštićeni lokalitet (park prirode) “Slap Kravica”
	Ribolovni centar Veljaci (poviš slapa Kočuša)
	“Vrilo Kajtazovina”
	Lokalitet “Žabar”
	Etno – eko selo Hardomilje
	Ruralni turizam u podnožju Klobuka
	Poljoprivredna zemljišta po uporabnoj vrijednosti
	Korištenje poljoprivrednog zemljišta
I - ZEMLJIŠTE
	Kočerinsko – Posuško i Virsko polje
	Kategorizacija poljoprivrednog zemljišta
II - VODNI RESURSI
	Vodoopskrba
	Zaštita voda
	Otpadne vode
	Zaštita voda
III - ŠUME I DRVNA MASA
	Šumsko – gospodarska područja
	Šumska zemljišta po namjeni
	Korištenje šuma i šumskog zemljišta
IV - MINERALI I RUDE
	Rudne pričuve i kvaliteta
	Arhitektonsko – građevni i tehnički kamen
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
	Vjetroelektrane
	Solarna energija
	Mini hidroelektrane
VI - BLIDINJE
	Zemljište Blidinja
	Vodni resursi Blidinja
	Klima, flora i fauna Blidinja
	Minerali i rude Blidinja
	Šume Blidinja
VII - TURISTIČKI RESURSI
	Kanjon Brine
	Jezero Tribistovo
	Šport i rekreacija
	Park Blidinje
	Masna Luka
	Biciklizam
	Planinarenje
	Golf
	Speleološki turizam
	Ruralni turizam
	Godišnje manifestacije
	Kultura
	Zaštita prirodne baštine
	Zaštita kulturno – povijesne baštine
VIII - FINANCIJSKA DOBIT LOKALNE ZAJEDNICE
IX - Gdje Općina Posušje preferira ulaganja, kada su u pitanju prirodni resursi?
	I.1 Poljoprivreda i mogućnosti vezane za razvoj poljoprivrede u općini Široki Brijeg
I - ZEMLJIŠTE
II - VODNI RESURSI
III - ŠUME I DRVNA MASA
IV - MINERALI I RUDE
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI
	Kultura i kulturno – povijesno naslijeđe
	Prirodna baština
VII - FINANCIJSKA DOBIT LOKALNE ZAJEDNICE
VIII - Gdje Općina Široki Brijeg preferira ulaganja, kada su u pitanju prirodni resursi?
	Duvanjsko polje i duvanjske planine
I - ZEMLJIŠTE
II - VODNI RESURSI
	Voda kao stanište biljaka i životinja
	Vode kao površine za sportove na vodi, izletišta i turizam
	Voda kao resurs za proizvodnju električne energije
III - ŠUME I DRVNA MASA
	Geografske i hidrografske karakteristike
	Klimatske prilike i vegetacija
	Šume visoko zaštitne vrijednost
	Organizacija, miniranost i gospodarenje šumama
	Čovjek i šuma
	Lovstvo
IV - MINERALI I RUDE
V - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
VI - TURISTIČKI RESURSI
VII  FINANCIJSKA DOBIT LOKALNE ZAJEDNICE
VIII – Prioriteti općine Tomislavgrad za ulaganja kada su u pitanju prirodni resursi
Ljekovito bilje kao prirodni resurs
Ljekovito bilje kao prirodni resurs
Korištena literatura
NASLOVNA.pdf
	Page 1
ZADNJA.pdf
	Page 1


First 10 Pages Of the book


Comments Of The Book