en

sign in

Username Password

Forget Password ? ? Click Here

Don't Have An Account ? Create One

sign up

name Username Email Mobile Password

To contact us, you can contact us via the following mobile numbers by calling and WhatsApp


+989115682731 Connect To WhatsApp
+989917784643 Connect To WhatsApp
EnglishEnglish

Unlimited Access

For Registered Users

Secure Payment

100% Secure Payment

Easy Returns

10 Days Returns

24/7 Support

Call Us Anytime

Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr by Stanisław Ignacy Witkiewicz [Witkacy], Jan Leszczyński (red.) 1974

Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr

Details Of The Book

Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr

Category: Philosophy
edition:  
Authors:   
serie: Pisma filozoficzne i estetyczne 1 
 
publisher: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
publish year: 1974 
pages: 459 
language: Polish 
ebook format : PDF (It will be converted to PDF, EPUB OR AZW3 if requested by the user) 
file size: 16 MB 

price : $11.84 16 With 26% OFFYour Rating For This Book (Minimum 1 And Maximum 5):

User Ratings For This Book:       


You can Download Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr Book After Make Payment, According to the customer's request, this book can be converted into PDF, EPUB, AZW3 and DJVU formats.


Abstract Of The BookTable Of Contents

Od redakcji V
Słowo wstępne do wydania z 1958 r. XI

Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia

Przedmowa 3
Część I. Wstęp filozoficzny 5
Część II. O sztuce czystej 2
Część III. Malarstwo 21
Rozdział I. Uwagi ogólne 21
Rozdział II. Kompozycja 32
Rozdział III. Kolor 52
1. Uwagi ogólne 52
2. Harmonia kolorów 54
3. Kolory rozwiązujące. Związek koloru z kompozycją. Kompozycje kolorowe przewrotne 63
4. Naturalna harmonia kolorów 71
Rozdział IV. Ujęcie formy 74
Rozdział V. Krytyka w malarstwie 89
Część IV. O zaniku uczuć metafizycznych w związku z rozwojem społecznym 100
Rozdział I. Rozwój społeczny 100
Rozdział II. Samobójstwo filozofii 116
Rozdział III. Upadek sztuki 132

Szkice estetyczne

Przedmowa 153
I. Pojęcie piękna 155
II. O pojęciu formy 164
III. O „łatwości” dzisiejszego malarstwa w stosunku do „trudności” dawnego 173
IV. O „treści” obrazów i ich tytułach 1 o problemie imitacji trójwymiarowości na płaszczyźnie 180
V. O tak zwanej „deformacji” kształtów świata zewnętrznego na obrazach malarzy współczesnych 186
VI. Stosunek ogólnej teorii Sztuki do kryteriów oceny dzieł poszczególnych 198
VII. Teoria Antoniego Euszka i pewne wątpliwości co do niej w kwestii odrodzenia
Sztuki Czystej 211
VIII. Krytyka teorii Sztuki Leona Chwistka 224

Teatr

Poświęcone „teatrałowi” 241
Przedmowa 243
Wstęp do teorii czystej formy w teatrze 245
I. Analogia z malarstwem 245
II. Teatr 259
A. Poezja 259
B. O nowym typie sztuki teatralnej 260
Bliższe wyjaśnienia w kwestii czystej formy na scenie 266
I. Teoria czystej formy w poezji 266
II. Bliższe określenie sztuki teatralnej w czystej formie 282
III. Parę słów o roli aktora w sztuce teatralnej w czystej formie 291
Zwierzenia osobiste na temat Tumora Mózgowicza i teorii czystej formy na scenie 296
Odpowiedź Fallkowi na jego krytykę Tumora Mózgowicza 301
Parę słów w kwestii „tematów” sztuk teatralnych 304
Kwestia języka w sztukach scenicznych w czystej formie 309
Odczyt o czystej formie w teatrze, zawierający część polemiki z Fallkiem, Rostworowskim i prof. Szyjkowskim 315
Z powodu krytyki Pragmatystów wystawionych w Elsynorze. Poświęcone p. Emilowi Breiterowi 329
Szkic do systemu pojęć dla krytyki formalnej w teatrze 341
Dodatkowe wyjaśnienia w kwestii gry aktorów w sztuce w Czystej Formie 354
Pierwsza odpowiedź recenzentom Pragmatystów 365
Druga odpowiedź recenzentom Pragmatystów 369
Parę słów o krytyce artystycznej u nas 380
Parę nieistotnych uwag na temat Kurki Wodnej 389

Dodatek

O skutkach działalności naszych futurystów 395
Aleksander Wat 404
Dalszy ciąg polemiki z Leonem Chwistkiem 410
Dodatek do dodatku 426
Spis sztuk 428
Spis ilustracji 430


First 10 Pages Of the book


Comments Of The Book